Dowiedz się więcej!

Zasady Pilates

Trening Pilates koncentruje się na 8 fundamentalnych zasadach, które są nieodłącznym elementem każdej lekcji Pilates. To zbiór tych zasad definiuje czym tak naprawdę jest Pilates.

Koncentracja

Stanowi jeden z fundamentów tego systemu ćwiczeń. Bez skupienia na danym ćwiczeniu gubimy jego cel i formę, wykonując je niedokładnie i nieskutecznie. Koncentracja to bycie we własnej przestrzeni ” tu i teraz”, to czas przebywania z samym sobą w harmonii z ciałem i umysłem. Umysł kieruje ciałem i sprawia, że oddech z nim współpracuje. Nie dopuszczamy do tego, aby coś nas rozpraszało. W miarę rozwijania zdolności koncentrowania się na jednej części ciała, zwiększamy jakość i precyzję wykonywania ćwiczenia.
„Koncentruj się na właściwym ruchu za każdym razem, kiedy go wykonujesz, inaczej straci on wszystkie swoje witalne właściwości. Poprawne wyegzekwowane i dopracowane ćwiczenia odzwierciedlą się gracją i równowagą w Twoich codziennych czynnościach” – tak m.in. Pilates podkreśla wagę koncentracji przy stosowaniu jego metody ćwiczeń.

Oddychanie

„Warunkiem prawidłowego oddychania jest robienie pełnego wdechu i wydechu, jakbyśmy starali się pozbyć z płuc każdego atomu zużytego powietrza, jakbyśmy wykręcali z wody wilgotną szmatkę”. Joseph Pilates.
Oddech towarzyszy od pierwszej chwili naszego życia. To czynność, którą wykonujemy każdego dnia nie zawsze zwracając uwagę na jakość tego oddechu.
Z prawidłowego oddychania płynie wiele korzyści, robiąc pełny wdech i wydech, używając większej powierzchni płuc, dotleniamy lepiej całe ciało za pomocą układu krążenia.
Prawidłowy głęboki oddech wspomaga prawidłową pracę pozostałych organów w organizmie, a jednocześnie eliminuje stres i napięcie. Podczas wszystkich ćwiczeń Pilates należy zwrócić szczególną uwagę na oddech, należy go kontrolować podczas całej sesji.
Oddech nadaje rytm ćwiczeniom i i jest drogą do prawidłowej techniki. Sztuka oddychania to ważny aspekt nie tylko w sporcie ale także w życiu codziennym

Środkowanie

Metoda Pilates koncentruje się na aktywizacji mięśni głębokich, na tak zwanym 
” centrum”. Wszystkie ruchy wyprowadzane są ze środka ciała. To „centrum” to naturalny gorset mięśniowy. Od dołu ograniczają go mięśnie dna miednicy, z tyłu – dolny odcinek pleców, pośladki oraz część biodrowa, z przodu i z boków – mięśnie brzucha, a od góry przepona. Do tych głębiej położonych możemy wyróżnić mięsień poprzeczny brzucha, mięśnie przykręgosłupowe oraz mięśnie skośne wewnętrzne i zewnętrzne. Podczas każdego ćwiczenia najpierw angażujemy do pracy mięśnie stabilizujące , a potem dopiero wykonujemy ruch, to pozwoli zapobiec wszelkim dolegliwościom bólowym w obrębie kręgosłupa. Siła „centrum” to klucz do poprawy jakości życia codziennego, codziennych czynności, poprawnej postawy, większej koncentracji i poprawy równowagi. Uzyskując większą świadomość swojego ciała, ułatwimy jego lepsze funkcjonowanie.

Kontrola

Podczas każdej sesji Pilates ćwiczenia wykonywane są z pełną kontrolą poprzez zaangażowanie umysłu do każdego ruchu. To pozwala utrzymać odpowiednie ułożenie ciała podczas każdego ćwiczenia. Zastosowanie zasady kontroli pozwala na skuteczne wykonanie wszystkich ćwiczeń.

Precyzja

W Pilatesie niezwykle istotne jest bardzo dokładne wykonywanie każdego ruchu. W każdej sesji Pilates nie chodzi o ilość, a jakość wykonywanych ćwiczeń. Precyzja jest efektem systematycznej powtarzalności ćwiczeń, opanowania techniki i obeznania z formą ruchu. Kluczową rolę odgrywa tutaj skupienie się na neutralnym ułożeniu miednicy, zachowaniu naturalnych krzywizn kręgosłupa i ustabilizowaniu obręczy barkowej. Dzięki utrzymaniu precyzji w trakcie każdego treningu masz szansę wytworzyć prawidłowy wzorzec ruchowy. Czynnikiem wpływającym na poziom dokładności jest czas poświęcony na ćwiczenia oraz regularne uczestnictwo w zajęciach Pilates.

Ciągły ruch

Ćwiczenia Pilates wykonywane są płynnie i bez pośpiechu ze skupieniem na znalezieniu równowagi i harmonii z oddechem. Każdy ruch jest kontrolowany przez umysł. Przechodzenie z ćwiczenia do ćwiczenia nie powoduje żadnych gwałtownych ruchów.

Zrównoważony rozwój mięśni

Mięśnie naszego ciała pracują razem, dlatego ważne jest , aby zlokalizować wszystkie nasze dysharmonie i napięcia mięśniowe. Zrównoważony rozwój mięśni możemy osiągnąć poprzez rozluźnienie nadmierne napiętych mięśni oraz wzmocnienie tych osłabionych z uwzględnieniem prawidłowego oddechu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich ćwiczeń poprawiamy funkcjonalność naszego ciała i pozbywamy się własnych ograniczeń.. Osiągnięcie równowagi sprawia, że nasze ciało pracuje wydatniej, zwiększając możliwości ruchowe i poprawiając funkcjonalność.

Rutyna

Wykonywanie ćwiczeń metodą Pilates skupia się na płynnym, ciągłym i skoordynowanym ruchu całego ciała. To spójna integracja ciała i umysłu przy zachowaniu prawidłowej postawy. Systematyczny i regularny trening Pilates prowadzi do rozwoju umiejętności i nawyku wykonywania ćwiczeń